Handelsbetingelser 

Generelt

Når du handler på earlybirdspecial.dk, så handler du med Early Bird Special (CVR: 33393407). På earlybirdspecial.dk, kan du købe værdibeviser til restaurantoplevelser, take away menuer og produkter fra vores kvalitetsbevidste samarbejdspartnere. Du køber dine værdibeviser online på earlybirdspecial.dk, i en angivet periode, eller indtil de udbudte værdibeviser er udsolgt.

 

Det er samarbejdspartnerne, og ikke Early Bird Special, der leverer de produkter og services, som et værdibevis giver adgang til. Værdibeviset er ikke personligt og kan derfor overdrages til tredjemand. Der gælder de samme vilkår uanset om værdibeviset er udstedes til kunden eller overdrages til tredjemand.

 

Du skal være mindst 18 år for at købe værdibeviser på earlybirdspecial.dk. Ved køb af et værdibevis på earlybirdspecial.dk, bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Ved køb af et værdibevis på earlybirdspecial.dk, accepterer du herefter nærværende betingelser.

På værdibeviset er et ordrenummer, der skal oplyses ved henvendelse til Early Bird Special. Henvendelse til Early Bird Special på internettet og køb på internettet betragtes som køberens personlige henvendelse på Early Bird Specials´ forretningssted i Danmark.

Du kan ikke kombinere et Early Bird Special værdibevis med andre rabatordninger. Aftaler på websitet indgås på dansk og i henhold til dansk ret.

 

Bestilling

1 – Værdibeviset købes online via earlybirdspecial.dk

2 – Når du bestiller værdibeviset, anmoder Early Bird Special om oplysninger, (f.eks. navn, e-mail, og betalingskortoplysninger) til aftalens indgåelse.

3 – Når købet er gennemført vil et værdibevis med et ordrenummer blive sendt pr. e-mail til den e-mail-adresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter bestilling, når og hvis købet bliver registreret. 

4 – Salget af værdibeviset kommer ikke i stand, hvis betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen)

5 – I løbet af ordreprocessen kan du når som helst rette i din bestilling.

6 – Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne. Du kan se dine ordreoplysninger på earlybirdspecial.dk, når du er logget ind samt på den kvittering, der bliver sendt til din e-mail adresse.

 

Priser

Priserne på earlybirdspecial.dk, er vejledende udsalgspriser inkl. moms, i det omfang, der handles med momspligtige ydelser.

Det er samarbejdspartnerne, som fastsætter prisen, og som fastsætter denne med de angivne procent rabat på normalprisen.

Early Bird Special bærer ikke noget ansvar for misvisende prisfastsættelse, men arbejder altid målrettet på at sikre, at det rent faktisk er de reelle normalpriser og rabatpriser, der oplyses og vi tillader på ingen måde, bevidst forkert prisoplysning fra samarbejdspartnerne. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Værdibeviser bliver pålagt et administrationsgebyr. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at reducere eller hæve gebyret uden varsel. Det aktuelle gebyr vil altid fremgå tydeligt på hjemmesiden inden du betaler.

 

Betaling

1 Betalinger foretages med betalingskort med det samme, ved køb på earlybirdspecial.dk (f.eks. Dankort, Visa og Mastercard).

Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre. Early Bird Special anvender Reepay som betalingsgateway. Early Bird Special har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger.

 

2 – Der kan ikke betales med eller indløses Early Bird gavekort eller rabatkoder i forbindelse med køb af Special værdibeviser.

3 – Der kan ikke betales med Forbrugsforeningskort eller andre fordels- eller medlemskort.

 

Indløsning af værdibeviser hos Early Bird Specials samarbejdspartnere

Værdibeviset kan kun indløses hos den samarbejdspartner værdibeviset er købt til.

Alle værdibeviser er forsynet med et unikt ordrenummer. Kopiering af, eller manipulering med, værdibeviset er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Early Bird Special sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner og/eller til myndighederne samt udelukke brugeren fra Early Bird Special Derudover kan der fremsættes krav mod brugeren for at få godtgørelse af skaden, og det evt. værditab, som det har måtte medføre.

 

Gyldighedsperioden for værdibeviset er angivet på værdibeviset, og fremgår ligeledes under ordreprocessen. Hvis ikke andet er angivet, er værdibeviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Vedrører værdibeviset en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af samarbejdspartneren i en afgrænset periode, vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Hvis værdibeviset ikke indløses rettidigt, fortabes retten til de pågældende varer eller tjenester. Du har i så fald heller ikke krav på nogen anden form for erstatning eller kompensation. Værdibeviset kan ikke indløses til penge.

Ved udeblivelse fra booking eller for sent afbud er samarbejdspartneren berettiget til at indløse dit værdibevis og det anses som brugt. 

Early Bird Special frasiger sig ethvert ansvar for specialaftaler, der måtte indgås med en given samarbejdspartner, og som går ud over Early Bird Specials generelle handelsbetingelser samt betingelserne i en given kampagne. Hvis der indgås en specialaftale med en samarbejdspartner, som overskrider den oplyste indløsningsperiode eller andre vilkår, kan Early Bird Special ikke længere gøres ansvarlig.

Hverken Early Bird Special eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

Fortrydelsesret

Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, værdibeviset modtages pr. e-mail. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelsesfristens udløb kontakte Early Bird SPECIALS kundeservice på e-mail: [email protected]

Bemærk der er ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til events eller madoplevelser, som foregår på en bestemt dato eller inden for en afgrænset periode, da disse ydelser er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 12. 

Når Early Bird Special har modtaget din bestilling af værdibeviset, er det ikke muligt at ændre i værdibeviset indhold, f.eks. tidspunkt, dato, menu eller andre øvrige væsentlige ændringer. Bortset fra tilfælde, hvor du har ret til at annullere bestillingen.

Der henvises til dansk rets almindelige aftale- og køberetlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

 

Hvis værdibeviset er blevet indløst hos en af vores samarbejdspartnere, er det ikke muligt at fortryde købet, da værdibeviset anses som værende brugt, og dermed ikke længere kan returneres.

 

Køb af værdibeviset, hvor varen sendes direkte fra samarbejdspartneren

Køber du et fysisk produkt, som leveres til din privatadresse, gælder fortrydelsesfristen på 14 dage først fra den dato du modtager produktet, hvis varen skal sendes direkte fra samarbejdspartneren, og ikke kræver indløsning af et værdibevis. I dette tilfælde skal fortrydelsesfristen fremsættes overfor samarbejdspartneren og ikke Early Bird Special. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give samarbejdspartneren besked.

For fortrydelsesret på tjenesteydelser vil det være aftalen mellem dig og den pågældende samarbejdspartner der er gældende efter værdibeviset er indløst. Samarbejdspartneren er som udgangspunkt ikke forpligtiget til at refundere dit værdibevise efter de 14 dage, hvis du henvender dig herefter og fx. ønsker at indløse værdibeviset til en dato hvor samarbejdspartneren ikke har ledig kapacitet.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage, såfremt der er gjort brug af fortrydelsesretten i tide, og værdibeviset er returneret og ubenyttet. Alle betalinger modtaget fra dig, refunderes senest 14 dage fra den dag, hvor du har givet besked om, at du vil fortryde aftalen.

Pengene tilbageføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt.

Betalingen kan tilbageholdes indtil varen er modtaget, med mindre du sender dokumentation for at have returneret den.

 

Reklamation

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb, hos samarbejdspartneren, herunder 2 års reklamationsfrist.

Det produkt eller tjenesteydelse, som dit værdibevis berettiger til leveres af samarbejdspartneren og er du utilfreds med dit køb, skal du rette din reklamation og eventuelle erstatningskrav til samarbejdspartneren. Early Bird Special er udelukkende formidler af det pågældende tilbud og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med samarbejdspartneren levering af produkt eller tjenesteydelse. Husk du skal reklamere inden for rimelig tid efter du har opdaget manglen. 2 måneder er inden for rimelig tid. Er du utilfreds med samarbejdspartneren vurdering af din reklamationssag, kan du indgive en klage til:

Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, https://naevneneshus.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive aftalepartnerens e-mail adresse.

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold

Early Bird Special er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

– Værdibeviset er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren

– Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger

– Samarbejdspartnerens konkurs eller lukning

 

I forbindelse med din udnyttelse af den oplevelse, der er knyttet til værdibeviset du har købt på earlybirdspecial.dk fraskriver Early Bird Special sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartneren i forbindelse med indløsningen af værdibeviset.

 

Denne ansvarsfraskrivelse gælder generelt for enhver form for misligholdelse fra samarbejdspartneren side, således at køberen eller modtageren af en Early Bird Specials værdibeviset kun kan rette et evt. krav mod samarbejdspartneren for den købte ydelsen.

 

Early Bird Special er alene formidler af værdibeviset og formidler af oplevelsen, der er knyttet til værdibeviset. Den vare eller ydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren. Early Bird Special har med andre ord ingen andel i selve leveringen af varen eller ydelsen. Derfor er Early Bird Special heller ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartneren levering af varen eller ydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav kan kun rettes mod samarbejdspartneren.

 

Early Bird Special er ligeledes ikke ansvarlig for misforståelser, forsinkelser eller ikke ordentligt formidlede bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Early Bird Special med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Early Bird Specials side. Early Bird Special bestræber sig på at beskrive og gengive oplevelsen, der knytter sig til den købte billet så fuldstændigt og præcist som muligt.

 

Du kan ikke gøre ansvar gældende over for Early Bird Special i anledning af eventuelt fejlbehæftede beskrivelser af samarbejdspartneren, medmindre der er tale om væsentlige fejl. Beskrivelse af oplevelserne kan findes på www.earlybirdspecial.dk. Early Bird Special tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl samme sted. Som kunde hos Early Bird Special er du selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte earlybirdspecial.dk dette gælder f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Early Bird Special kan ikke drages til ansvar for følger hos dig, der måtte opstå ved brug af earlybirdspecial.dk, såsom tab af data eller skader på dit computersystem.

Ved køberens accept af disse vilkår kan Early Bird Special ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt, for noget tab som køberen eller modtageren af værdibeviset, måtte lide som følge af anvendelsen af Early Bird Special.

Såfremt Early Bird Special trods ovenstående måtte kunne gøres ansvarlig, er ansvaret altid maksimeret til den betaling, du har erlagt for det værdibevis, som er årsagen til eventuel skade.

 

Ved fejl eller problemer

Hvis du oplever fejl eller problemer med earlybirdspecial.dk eller værdibeviset og indløsningen heraf vil Early Bird Special søge at hjælpe dig med at finde en løsning.

Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på [email protected] 

 

Ændring af betingelser

Early Bird Special kan til en enhver tid ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil til enhver tid være at finde på earlybirdspecial.dk

 

Lovvalg og tvister

Køb, der blive indgået via earlybirdspecial.dk, som knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret.

Når du bruger earlybirdspecial.dk, er du indforstået med, at enhver tvist mellem dig og Early Bird Special vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved Københavns byret.

 

Behandling af personoplysninger

Når du køber en billet på earlybirdspecial.dk, registrerer vi de oplysninger, du oplyser om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og privatlivspolitik.

 

Anti-spam politik

Early Bird Special forbyder at reklamere for eller igennem denne hjemmeside eller andre relaterede tjenester, ved hjælp af uopfordrede meddelelser og e-mails (spam).

 

Virksomhedsinformation

Early Bird Special / earlybird.dk ApS

Gothersgade 11

1123 København K

CVR: 33393407

E-mail: [email protected]

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 11. marts 2022.